fredag 1. januar 2010

Kommentar til "Kjørte forbi i skrens "

Kommentar til "Kjørte forbi i skrens " i avisa Sør-Trøndelag:
http://www.avisa-st.no/nyheter/politi/article1250450.ece

I artikkelen står en polititjenestemann fra og er usedvalig skråsikker på hva som er skjedd, LENGE før han kan ha hatt tid til å undersøke hva som var det faktiske hendelsesforløpet. Det er grunn til å minne slike avisender som denne karen har vist seg å være at i en eventuell RETT må man vise gode bevis, før man kan gi seg til å fastslå noe, sjåførens kommentar i nettdebatten avfødte denne kommentaren:Vi har alle kjørt forbi!

Men å stole ensidig på én forklaring i en slik sak gjør ikke jeg. Begge kan ha rett, begge kan ta feil.

Sjåfører som ikke selv behersker å holde alminnelig fart på føre som vi har i dag, vil lett overdrive andres fart når de blir forbikjørt, de er neppe selv vitner med særlig god oversikt i en slik situasjon.

Dårlig eller manglende brøyt legger gjen feller som ALLE kan rammes av, forbikjøring eller ikke.

Men at politiet straks løper ut på banen UTEN SKIKKELIGE FORUNDERSØKELSER!, hvilken respekt gir det for politiet og lov og rett?

Politiet kan ikke drive TABLOID ETTERFORSKNING, vi må kreve LITT alvor her!

Det man imidlertid KAN gjøre er enkelt :Kall inn alle ferske sjåfører til glattkjøringskurs.Pålegg dem å trene på å ta inn sladd, både i sving og i forbikjøring, det fikk vi trene på i gamle dager.

Det er bra å gjøre grundig forarbeid, men av og til er gulrota mer effektiv enn pisken, innlæring bedre enn bøter og beslag.

Jeg vil tro at pålagt glattkjøringstrening er et effektivt middel til å gjøre dette til en "plikt", dermed slår en to fluer med en smekk: de som vil, lærer livsviktig lære, og de andre går lei og slutter å tøffe seg med det som alle "skal gjøre" allikevel!

Svaret får vi nok snart, for med inndraginger følger bøter, det er rein og skjær skatteinnkreving uten noen som helst læring......

lørdag 14. november 2009

Karl Strandins P08-hylster

Et hylster som har tilhørt norsk frivillig, frontkjemper K. Strandin.
Strandin var "Tölser" dvs utdannet ved Bad Tolsen som offiser i tysk tjeneste på østfronten, overlevde krigen og dikk dom og fengselsstraff i Norge, etter utholdt krigsfangeskap i britisk(+) sone etter VE-day. Rimeligvis mangler pistolen!
Hylsteret har vært i familiens eie inntil ganske nylig og ble personlig overlatt av hans enke til forrige eier, sammen med en del utmerkelser og uniformsdetaljer, som var det eneste som var igjen i familiens eie, foruten fotografier. Utmerkelsene er senere overlatt lokal samler.
Dette hylsteret er til salgs, send PM via samlerforum.net Det foreligger noen til dels meget høye bud. Ytterligere opplysninger via PM ved seriøse bud.
PS, pek på hvert enkelt bilde og klikk EN gang for å få se et bilde i full størrelse og med mere detaljer!
fredag 13. november 2009

Peter Deinboll Jr.

Monument til minne on Thamshavnsabotasjen, 1942 - 1944
Reist til minne om de som deltok, og deres leder Peter Deinboll Jr.
Monumentet ble finansiert ved støtte fra bl. a. Orkdal Kommune,
Orkla ASA og andre, innsamling organisert og ledet av advokat Herrem.
Bysten som portretterer Peter Deinboll Jr., er plassert på en kisblokk
tatt fra Løkkengruva, noe som tydelig sees på avrenningen som er
typisk for Løkken-malmen, kobber og svovel.
Under bysten to plaketter.

Monumentet står i Orkanger sentrum etter familien Deinboll's ønske.
Peter Deinboll's søster, Lita Deinboll har ikke hatt noe hjertelig
forhold til Løkken eller Orkla ASA, hun har skrevet bok om
familiens krigserfaring og -opplevelser : "Bombing eller sabotasje?"


torsdag 29. oktober 2009

Rolf Arne Berg

torsdag 8. oktober 2009

New Colt
tirsdag 29. september 2009

mandag 28. september 2009

P08-magasiner

Two magazines for pistol 08 (AKA Luger)
The left magazine has an aluminum plug, the right one a black plastic plug.

Does anyone know manufacturer markings and can spot these?

Flash picture
Daylight picture
Magazine followers
Marking on Alu-plug
Serial on Alu-plug
Markings on plastc-plugged magazine, no markings on plug itself
 
Blogglisten