fredag 1. januar 2010

Kommentar til "Kjørte forbi i skrens "

Kommentar til "Kjørte forbi i skrens " i avisa Sør-Trøndelag:
http://www.avisa-st.no/nyheter/politi/article1250450.ece

I artikkelen står en polititjenestemann fra og er usedvalig skråsikker på hva som er skjedd, LENGE før han kan ha hatt tid til å undersøke hva som var det faktiske hendelsesforløpet. Det er grunn til å minne slike avisender som denne karen har vist seg å være at i en eventuell RETT må man vise gode bevis, før man kan gi seg til å fastslå noe, sjåførens kommentar i nettdebatten avfødte denne kommentaren:Vi har alle kjørt forbi!

Men å stole ensidig på én forklaring i en slik sak gjør ikke jeg. Begge kan ha rett, begge kan ta feil.

Sjåfører som ikke selv behersker å holde alminnelig fart på føre som vi har i dag, vil lett overdrive andres fart når de blir forbikjørt, de er neppe selv vitner med særlig god oversikt i en slik situasjon.

Dårlig eller manglende brøyt legger gjen feller som ALLE kan rammes av, forbikjøring eller ikke.

Men at politiet straks løper ut på banen UTEN SKIKKELIGE FORUNDERSØKELSER!, hvilken respekt gir det for politiet og lov og rett?

Politiet kan ikke drive TABLOID ETTERFORSKNING, vi må kreve LITT alvor her!

Det man imidlertid KAN gjøre er enkelt :Kall inn alle ferske sjåfører til glattkjøringskurs.Pålegg dem å trene på å ta inn sladd, både i sving og i forbikjøring, det fikk vi trene på i gamle dager.

Det er bra å gjøre grundig forarbeid, men av og til er gulrota mer effektiv enn pisken, innlæring bedre enn bøter og beslag.

Jeg vil tro at pålagt glattkjøringstrening er et effektivt middel til å gjøre dette til en "plikt", dermed slår en to fluer med en smekk: de som vil, lærer livsviktig lære, og de andre går lei og slutter å tøffe seg med det som alle "skal gjøre" allikevel!

Svaret får vi nok snart, for med inndraginger følger bøter, det er rein og skjær skatteinnkreving uten noen som helst læring......
 
Blogglisten